Strona główna » Kursy zawodowe » Spawanie

KURSY SPAWANIA PODSTAWOWEGO W ZAKRESIE:

Metoda spawania

Materiał‚

Grupa materiał‚owa

 

111

Stal wę™glowa

1

 

141

Stal wę™glowa

1

 

 

Stal stopowa (austenityczna)

8

 

 

Aluminium

22

 

131

Aluminium

22

 

135

Stal węglowa

1

 

 

Stal stopowa (austenityczna)

8

 

311

Stal wę™glowa

1

 

 

Weryfikacja uprawnień w zakresie kursów podstawowych

 

UPRAWNIENIA SPAWACZA PO KURSIE PODSTAWOWYM:

  1. Ukoń„czenie kursu podstawowego i zdanie egzaminu końcowego uprawnia spawacza do wykonywania spoin pachwinowych:

- elektrodami otulonymi (111),

- TIG (141),

- MAG (135) i (136) drutem rdzeniowym metalicznym,

- MIG (131),

- spawania gazowego (311)

2. Zakres uprawnień„ uję™ty jest Ś›wiadectwem Egzaminu Spawacza.

 

 

 

KURSY SPAWANIA PONADPODSTAWOWEGO W ZAKRESIE:

 

Metoda spawania

Materiał

Grupa materiałowa

Rodzaj szkolenia

 

111

Stal wę™glowa

1

Blachy

 

 

Stal wę™glowa

1

Rury

 

 

Stal stopowa

(austenityczna)

8

Rury

 

141

Stal wę™glowa

1

Rury

 

 

Stal stopowa

(austenityczna)

8

Rury

 

 

Stal wę™glowa

1

Blachy

 

 

Stal stopowa

(austenityczna)

8

Blachy

 

 

Aluminium

22

Blachy

 

135

Stal wę™glowa

1

Rury

 

 

Stal wę™glowa

1

Blachy

 

311

Stal wę™glowa

1

Rury

 

131

Aluminium

22

Blachy

 

136

Stal wę™glowa

1

Blachy lub rury

 

 

  1. Metoda 136 obejmuje spawanie drutem rdzeniowym rutylowym lub zasadowym.

Uprawnienia wg uznania Dozoru Technicznego cena po ustaleniu zakresu uprawnień„

 

Ośrodek posiada uznanie do prowadzenia szkolenia i / lub organizowania egzaminowania spawaczy zgodnie z Warunkami Technicznymi Dozoru Technicznego DT-S/94

 Jesteśmy na Google+
Google+
Znajdź nas na Facebook
Facebook